Isang gabi kalang pinasaya dahil sa bar mo lang siya nakilala